Edit Content

Vilka är vi?

Vi erbjuder primärvård, hudmottagning, hälsokontroller, vaccinationsmottagning och KBT-terapi i privat regi på uppdrag av Region Skåne.

Kontakt detalj