Edit Content

Vilka är vi?

Vi erbjuder primärvård, hudmottagning, hälsokontroller, vaccinationsmottagning och KBT-terapi i privat regi på uppdrag av Region Skåne.

Kontakt detalj

Muhammad Osman

Muhammad Osman

Muhammad Osman

Muhammad Osman är hudläkare och distriktsläkare studerade medicin vid Lunds universitet. Han tog läkarexamen år 2006 och arbetar som specialistläkare sedan 2013. Han har senast arbetat som hudspecialist vid Skånes universitetssjukhus i Ängelholm fram till 2017. Arbetar fortfarande deltid på Privatläkarna Knutpunkten i Helsingborg.