main-banner

Vilka är vi?

Arbetsteamet på hudläkare Ängelholm mottagningen är dedikerat till att ge våra patienter säkra, effektiva kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingar för alla delar av kroppen. Våra certifierade Läkare och vårdestetiker fokuserar på förhållandet de bygger med varje patient samtidigt som de hjälper dem att förstå proceduren.

Vi erbjuder hudmottagning, hälsokontroller och körkortsintyg i privat regi på uppdrag av Region Skåne. 

Målsättningen är att alla hos hudläkare Ängelholm mottagningen ska ta ett övergripande ansvar för klinikens goda rykte och starka varumärke för att säkra att kvalitetsarbetet blir en naturlig del av den dagliga verksamheten och för att ständigt utvecklas. Vi jobbar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och använder avvikelserapportering som en naturlig del i verksamheten och strävar hela tiden för att följa Skånes gemensamma lista över rekommenderade läkemedel. Patientsäkerhetsberättelser upprättas en gång om året.

Hudläkare Ängelholm mottagningen är ett aktiebolag och ägs av Shana AB.