main-banner
Observera: Hos oss kan du boka tid för körkortsintyg för bil, taxi, buss och högre behörigheter.
Vi erbjuder företagshälsovård. För mer information vänligen ring oss!

Större Hälsokontrollen

I Större Hälsokontrollen besöker Du oss två gånger. Vid första besöket tar en av oss i vårdpersonalen emot dig, för provtagning och förberedande undersökning. Ni bokar då också ett återbesök inom en månad till läkare för undersökning. Vid andra besöket går ni tillsammans igenom provresultaten. 

 • Allmän hälsa. Hälsodeklaration*.
 • BMI; Längd och vikt.
 • Syn.
 • Hörsel.
 • Blodtryck.
 • Blodsocker (p-glukos).
 • EKG (puls).
 • Inflammation; SR Sänkereaktion/”gamla sänkan” ger information vid vissa tillstånd. CRP akutreaktion ger information om aktiv inflammation.
 • Ämnesomsättning (TSH, frittT4).
 • Blodstatus;Hemoglobin(Hb).Vitablodkroppar(LPK).Blodplättar(TPK).
 • Järndepå (Ferritin). Vitamin B12 (Kobalamin).
 • Kalk (S-Kalcium). Vitamin D (25-OH-kalcidiol).
 • Lever- och gallvärden. Protein (p -albumin).
 • Blodfetter; Fettsyror (TG). Kolesterol -LDL/HDL(onda/goda kolesteroler)
 • Njurfunktion(Kreatinin) och salter=elektrolyter (Natrium/Kalium)
 • Urinprov(u-glukos, protein, blod, bakterier, vita blodkroppar)
 • Prostataprov(PSA) för män över 55 år eller enligt önskemål.

       * Extra utredningar utförs i samråd och tillkommer. Det kan gälla särskilda intyg, som t ex nykterhet för körkort m m..

service-details-img-05

Enkla Hälsokontrollen

I Enkla Hälsokontrollen besöker du oss en gång. Vi tar emot dig för en undersökning och vanliga rutinprover. Läkare medverkar inte alltid vid de här besöken. Du får resultaten direkt, De här undersökningarna passar bra inför körkortsintyg, körkortstillstånd eller för en enkel allmän hälsobedömning. 

 • Allmän hälsa. Hälsodeklaration*. Några enkla frågor om hur du mår.
 • Blodtryck.
 • Puls.
 • Blodsocker. (p-glukos)
 • Blodvärde. (Hemoglobin)
 • CRP. Aktiv inflammation.
 • Urinprov. (Glukos. Protein. Vita blodkroppar. Bakterier/Nitrit.)
 • Syn.
 • Hörsel.
 • BMI. Längd och vikt.
 • EKG*
 • (Minnestest – MMT/MMSE)*
 • (Ångesttest – HAD)*
 • (Alkoholtest – AUDIT)*
 • (Drogtest – DUDIT)*
 • (Sömntest)*

        Extra provtagningar utförs i samråd med dig, på din begäran, och du kommer överens med oss om hur resultaten får meddelas.

          De *-märkta testerna kan vi komplettera med, på din begäran, för att se behovet att rekommendera ytterligare utredning eller behandling.

Online Medicine